Vodou Music Of Haiti

1. Legba Nan Bayé-A
2. Port-Au-Prince Drumming Demonstration [Yanvalou and Kongo Rhythms]
3. Danbala Wedo Vodou N a Wè Yo & Badji-M Anwo, Badji-M Anba
4. Nago Pa Piti [Nago Rhythm]
5. Mennwat Dance [Mennwat Rhythm]
6. Se Zèklè Yanyan [Mayi Rhythm]
7. Kongo-A Kraze Renn Nou [Kongo Rhythm]
8. O Bazilo Ou Pa Wè Nou Nan Chenn
9. Djab O [Kongo Rhythm]
10. Bonswa Kouzen Bonswa Kouzin O; Waya Waya Waya
11. Bawon Mande [BandA Rhythm]
12. M Pap Mache a Tè Anye
13. O Non Zauilo Yo Tonbe


No comments:

Post a Comment